Šperky Richterová Katarína

M.R.Štefánika 1041/48,036 01 Martin 

@SPERKYRICHTEROVAHANDMADE

Šperky Richterová - Handmade

kat.richterova@gmail.com

+421 918 286 357